Working Committee

Mr. Nabraj Dahal

..

Mr. Rajan Simkhada

..

Mr. Khum Subedi

..

Mr. Ramesh Dhamala (Sano)

..

Mr. Gokul K.C.

..

Mr. Rajendra Subedi

..

Mr. Saroj Neupane

..

Mr. Nabraj Pandey

..

Mr. Rajendra Sapkota

..

Mr. Dal Bahadur Adhikari

..

Mr. Keshab Pandey

..

Mr. Rup Chandra Gurung

..

Legal Advisors

Mr. Ram Sharan Thapaliya

Mr. Bal Krishna Lamsal